Aktuality

MÝTO V POLSKU - TELEPASS SAT (komplikace)

Vážení zákazníci,

z důvodů stávajících technických problémů NENÍ od dnešního dne (1.10.2021.) možné hradit polské mýto prostřednictvím mýtné jednotky Telepass SAT.

Hrazení polského mýtka je možné pouze jednotkou Shell EETS4U.

Informace o náhradním způsobu platby polského mýta:

Co je nutné udělat:

 1. Vytvořte si na webových stránkách polského elektronického mýta zákaznický účet (osoba, která účet vytvoří, musí nahrát na portál svoji plnou moc k tomuto úkonu)
 2. Zvolte preferovaný způsob platby „Prepayment“ (je možné zvolit pouze platbu předem tzv. „PRE-PAY“= kredit a uhradit potřebnou částku bankovním převodem, platebním systémem Blik nebo kreditní kartou)
 3. Zadejte na portál údaje o vozidlech a propojte je s fakturačním účtem
 4. Každý řidič si musí nainstalovat aplikaci do svého smartphonu
 5. Zadejte ID společnosti, které se vygeneruje prostřednictvím aplikace ve smartphonu a přiřaďte ho vybranému vozidlu na zákaznickém účtu na webu
 6. Nastavte v aplikaci "Travel" a můžete začít používat zpoplatněné cesty. Po dokončení jízdy ukončete funkci „Travel“ v aplikaci. Tento postup prosím opakujte pro všechny jízdy, dokud nebude mýtná jednotka Telepass SAT k dispozici pro platbu polského mýta.
 7. Jakmile bude možné hradit polské mýto prostřednictvím jednotky Telepass SAT, aplikaci již nezapínejte, aby nedošlo ke zdvojeným platbám.

Podrobné pokyny, jak nainstalovat a používat aplikaci, naleznete zde

Více o aplikaci v CZ zde

V případě potřeby se neváhejte obrátit na zákaznické centrum společnosti Shell na e-mailové adrese: karty-dotazy-cz@shell.com

Doporučujeme Vám se během následujících týdnů vyhnout Polsku, pokud to nebude nezbytně nutné. Jakmile bude mýtná jednotka Telepass SAT k dispozici pro platbu polského mýta, budeme Vás ihned kontaktovat.

Předem se omlouváme za případné komplikace.

Erneks Invest, s.r.o.

Změny mýtného systému od 1.1.2021

Souhrn důležitých změn v systému elektronického mýtného, které vstoupí v účinnost od 1.1.2021 na základě novelizace nařízení vlády č. 240/2014 Sb. a vyhlášky č. 470/2012 Sb.

Nové parametry pro výpočet mýtného
Nové sazby mýtného od 1.1.2021
Nastavení počtu náprav na palubní jednotce
Přeregistrace vozidel poháněných palivem CNG-BIO a splňujících emisní normu EURO VI
Dynamická změna hmotnosti
Nově zprovozněné zpoplatněné komunikace
Slevy na mýtném
Všeobecné smluvní podmínky platné od 1.1.2021


Nové parametry pro výpočet mýtného

Nově se sazby mýtného skládají z poplatku za pozemní komunikaci, poplatku za znečištění ovzduší a poplatku za hluk z provozu.

V souvislosti s výše uvedenými složkami se sazby mýtného člení dle:

 • kategorie pozemní komunikace (dálnice; silnice I. třídy)
 • kategorie vozidla (vozidla v systému elektronického mýtného vyjma vozidel kategorie M2 a M3; vozidla kategorie M2 a M3)
 • emisní třídy vozidla (do třídy EURO IV; třídy EURO V a EEV; třída EURO VI; třída CNG-BIO EURO VI)
 • největší povolené hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy (více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny; nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun; nejméně 12 tun)
 • počtu náprav vozidla nebo jízdní soupravy (2 nápravy; 3 nápravy; 4 nápravy; 5 nebo více náprav)
 • období dne (denní sazba - od 05:00:00 do 21.59:59 hodin; noční sazba - od 22:00:00 do 04:59:59 hodin)

Výše uvedené změny budou promítnuty do faktur a do výpisu mýtných transakcí (csv). Tyto dokumenty budou nově obsahovat rozpad předepsaného mýtného na jednotlivé typy poplatků:

 • Poplatek za užití pozemní komunikace
 • Poplatek za znečištění ovzduší
 • Poplatek za hluk z provozu

Nové sazby mýtného od 1.1.2021

Sazby mýtného za užití 1 km zpoplatněné komunikace jsou stanoveny Nařízením Vlády ČR č. 240/2014 Sb. ve znění platném s účinností od 1.1.2021. Mýtné za užití konkrétního úseku je dáno násobkem sazby a délky úseku.

Sazby mýtného se skládají z poplatku za pozemní komunikaci, poplatku za znečištění ovzduší a poplatku za hluk z provozu. Nové sazby mýtného naleznete zde, případně podrobný přehled ke stažení zde.

Nastavení počtu náprav na palubní jednotce

Od 1. ledna jsou v mýtném sytému nově rozlišeny sazby pro vozidla kategorie M2 a M3 (autobusy) dle aktuálního počtu náprav a u ostatních vozidel je nově zavedena sazba pro 5 a více náprav.

Pro dopravce tato změna znamená:

 • Vozidla musí mít na palubní jednotce nastavený skutečný počet náprav a to i v případě 5 a více náprav (počet náprav 5+ je pak na OBU zobrazen současně diodami 2 a 3)
 • Vozidla v kategorii M2 a M3 musí nově od začátku roku při jízdě po zpoplatněné komunikaci nastavit na palubní jednotce aktuální počet náprav

napravy

Přeregistrace vozidel poháněných palivem CNG-BIO a splňujících emisní normu EURO VI

Na základě novelizace nařízení vlády č. 240/2014 Sb. bude v systému elektronického mýtného od 1.1. 2021 zavedena nová emisní třída CNG / BIO E6. Do této kategorie budou patřit vozidla poháněna zemním plynem nebo biometanem (výlučně nebo v kombinaci) a zároveň splňující emisní normu EURO VI. Kategorie vozidel splňující emisní normu EURO VI tak bude rozdělena do dvou kategorií, a to dle typu paliva.

Vozidla, která byla dosud v systému elektronického mýtného registrována v emisní třídy EURO VI a které zároveň splňují podmínku, že jsou poháněna "CNG/BIO" výlučně nebo v kombinaci musí o přeregistraci zažádat prostřednictvím zaslání žádosti na e-mailovou adresu cngbio@czechtoll.cz. (U vozidel kategorie M2 a M3 registrovaných v ČR proběhne přeregistrace automaticky).

Provozovatelé využívající režim placení předem mohou přeregistraci provést sami na jakémkoliv distribučním a kontaktním místě po 14.12.2020, a to sice vrácením palubní jednotky (ukončením registrace) a vydáním nové palubní jednotky (nová registrace).

U vozidel splňujících emisní normu Euro VI, u kterých dojde v budoucnu k přestavbě pohonné jednotky na palivo zemní plyn nebo biometan (výlučně nebo v kombinaci), musí být provedena v mýtném systému kompletní přeregistrace. To znamená ukončit stávající registraci vozidla a vytvořit novou registraci vozidla s novými parametry (tato změna musí být doložena údaji uvedenými v Osvědčení o registraci vozidla - velký technický průkaz). Tento postup platí pro předplacený i následný režim placení.

Parametry nově vzniklé emisní kategorie se vztahují na vozidla, která:

 • splňují emisní normy kategorie EURO 6 a současně
 • v kolonce P.3 v Osvědčení o registraci vozidla mají uvedenu jednu z následujících zkratek:
  • NG, CNG, LNG, D-CNG, BIO METAN, METAN, ERDGAS NG, METANO, NM+CNG, BA+CNG, NM+LNG, BA+LNG

Žádost o přeregistraci musí obsahovat:

 • soupis registračních značek vozidel, které mají nárok na zařazení do nové emisní třídy
 • v příloze e-mailu Osvědčení o registraci vozidla část II. (velký technický průkaz) dotčených vozidel

Dynamická změna hmotnosti

Od 1. 1. 2021 bude v mýtném systému zavedena dynamická změna hmotnostní kategorie, která znamená, že zařazení vozidla do hmotnostní kategorie se mění v závislosti od připojení a odpojení přípojných vozidel k vozidlu. Sazba mýtného za konkrétní jízdu vozidla bude tedy odvozována od aktuální hmotnosti vozidla/jízdní soupravy v době jízdy.

Dynamická změna hmotnostní kategorie bude uplatňována v závislosti na:

 • registrované největší povolené hmotnosti vozidla (parametr F.2 „Největší povolená hmotnost vozidla“ z Osvědčení o registraci vozidla),
 • registrovaného základního počtu náprav (parametr L z Osvědčení o registraci vozidla) a
 • aktuálního počtu náprav v době jízdy.

Konkrétní provedení dynamické změny hmotnosti bude závislé na hmotnostní kategorii vozidla:

 • Pro vozidla hmotnostní kategorie (3,5t - 7,5 t) bude při oceňování mýtných událostí aplikována sazba mýtného z vyšší hmotnostní kategorie, tj. <7,5 t/12 t), v případě, že registrované vozidlo za sebe připojí přípojné vozidlo s dvěma a více nápravami.
 • Pro vozidla hmotnostní kategorie <7,5 t/12 t) bude při oceňování mýtných událostí aplikována sazba mýtného z vyšší hmotnostní kategorie, tj. ≥12 t, v případě, že registrované vozidlo za sebe připojí přípojné vozidlo s jednou nebo více nápravami.

Nově zprovozněné zpoplatněné komunikace

 • D48 Rybí - Příbor Východ v celkové délce 11,53 km
 • D06 Nové Strašecí - Krušovice v celkové délce 9,8 km

Slevy na mýtném

Na základě novelizace nařízení vlády č. 240/2014 Sb. se od 1.1.2021 mění  mezní hodnoty  a procentuální výše slev na mýtném.

Pokud celková výše části mýtného poplatku za užití zpoplatněné pozemní komunikace u vozidla v systému elektronického mýtného dosáhla:

 • Mýtné ≥ 65 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 6 %,
 • Mýtné ≥ 95 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 9 %,
 • Mýtné ≥ 170 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 11 %,
 • Mýtné ≥ 270 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 13 %.

Všeobecné smluvní podmínky platné od 1.1.2021

V souvislosti s uvedenými změnami vstoupí 1.1.2021 v platnost nová verze Všeobecných smluvních podmínek, která je k dispozici zde.

Zdroj: https://mytocz.eu/emytne/zmeny-2021/

Německé mýto bylo vyšší, než dovolovaly evropské předpisy, rozhodl soud

Každá společnost, která od roku 2005 až do současnosti platila na německých silnicích mýto za těžká nákladní vozidla, může do konce letošního roku uplatnit nárok na vrácení přeplatku. Vyplývá to z rozhodnutí Soudní dvora Evropské unie, který letos v říjnu potvrdil, že Německo do výše mýtného neoprávněně započítávalo náklady na dopravní policii. Dotčené subjekty tak mohou získat zpět až desítky tisíc eur. Nárokům z roku 2017 hrozí již koncem roku 2020 promlčení. Proto doporučujeme zaregistrovat se u nějaké společnosti, která Vám s vrácením přeplatku pomůže a to nejpozději do 14.12.2020! Např.:

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Rok na britských silnicích bez mýta

Britská vláda chápe obtíže, kterým Covid-19 celé odvětví dopravy vystavil. Aby zmírnila jejich dopad, pozastavuje výběr poplatku za užití britských silnic. Výběr poplatků bude pozastaven na dobu 1 roku, a to od 1. srpna 2020 do 31. července 2021. Znamená to, že dopravci během tohoto odkladného období nebudou muset při příjezdu do Velké Británie platit poplatky. Dopravci, kteří již 6měsíční nebo roční poplatky uhradili a z nichž během pozastavení jejich výběru zbývají celé měsíce, mohou požádat o slevu.

Provozovatel: Erneks Invest s.r.o.
Průhonická 222, 251 01 Čestlice
IČO: 27105075
chevron-upfacebook-squarephone-handset